När ska jag boka medial vägledning?

frågetecken

Det korta svaret är: När det känns rätt 🙂

Men för att hjälpa dig på traven har jag satt ihop en guide med sju ingångar till när medial vägledning kan var givande:

Något skaver
Skavet kan röra vilket område som helst i livet, allt från relationer till karriär till boende osv. Du kan söka råd för hur du kan lösa upp skavet och förstå var det kommer ifrån. Du kan också ha en allmän känsla av skav utan att du förstår vad det handlar om. Medial vägledning är ett utmärkt verktyg för att få hjälp att se det som ligger dolt för dig.

Beslutsångest
Du står inför ett beslut där du har svårt att landa i hur du vill göra. Ska du stanna eller gå? Ska du satsa eller backa undan? Ska du säga ja eller nej? Ska du ta den trygga eller osäkra vägen? Medial vägledning ger sällan konkreta ja- eller nejsvar, men det ger helt säkert ett högre perspektiv på beslutet och kan ibland hjälpa dig att få syn på gråzoner och ytterligare valmöjligheter. 

Varför händer alltid det här mig?!
Något i ditt liv upprepar sig som triggar/utmanar/stör dig (ofta en viss typ av människor), vilket kan leda till frustration/ilska/ledsamhet. Ofta kan det skapa en känsla av att vara ett offer för omständigheter utanför din kontroll. Medial vägledning kan hjälpa dig att förstå vad som händer utifrån ett högre perspektiv och ge råd hur du kan bryta mönstret.

Du känner dig vilsen
Du saknar en tydlig mening med livet och vad din livsväg är. Du brinner inte för något särskilt men vill gärna känna tydlighet och klarhet. I medial vägledning får du sällan exakt svar men du får högre perspektiv och kan be om råd för att hitta din inre kompass.

Du har ett utmanande område i livet
Många människor har någon del av livet som utmanar särskilt. Det kan vara i kärlek, familj, karriär, pengar, hälsa osv. I medial vägledning kan du få ett högre perspektiv på varför du utmanas, hur du kan deala med utmaningen på ett konstruktivt sätt och använda dig av de positiva resurserna du har i livet (alla har något!).

Du undrar vad du har för gåvor och talanger
Alla människor föds med vissa styrkor, och andra förmågor utvecklar vi genom livet. Du, liksom alla andra, sitter på en potential som din själ vill förverkliga. Medial vägledning kan synliggöra det du är bra på och hjälpa dig att boosta ditt självförtroende och förhoppningsvis bekräfta det du redan märker att du har talang för.

Du vill komma i kontakt med din egen intuition och guidning från universum
Du upplever synkroniciteter och och att du får till dig budskap och tecken som ”konstigt nog” stämmer. Kanske känner du av energier och är uppslukad av allt som rör spiritualitet. Du har en dragning till att öppna upp för “något mer” och vill förstå vad som händer och hur du kan gå vidare.

Nyfiken på fler liknande texter?

Nyhetsbrev från Annas Universion

Hemsida av Madeleine Mofjärd 2023